Monday | Apr 15 2024
ALL

EU, Foreign and security policy

BSF - Analysis
March 7, 2024

Rusia, Politika e Jashtme dhe Ballkani Perëndimor – Dr. Muhamed Jashari

Trajtimi i Rusisë postsovjetike u shndërrua në objekt hulumtimi nëpër qendrat e ndryshme studimore dhe atë qoftë në studimet regjionale,… 122 VIEWS Read More
BSF - Analysis
February 17, 2024

Republika e Maqedonisë së Veriut në rrugëtimin eurointegrues: sfidat dhe mundësitë – Prof. Dr. Enver Abdullahi

Republika e Maqedonisë së Veriut në rrugëtimin eurointegrues: sfidat dhe mundësitë                    … 91 VIEWS Read More
BSF - Analysis
January 17, 2024

Progresi i anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian: perspektivat, sfidat dhe arritjet – Prof. Dr. Abdulla Azizi

Pas shpërbërjes së Jugosllavisë, Maqedonia e Veriut dhe shtetet tjera duhej të kërkonin një rrugë demokratike, përmes së cilës do… 224 VIEWS Read More
CPESR – News
December 26, 2023

Panel Discussion: Russia, Foreign Policy and Western Balkans – Case Study: North Macedonia

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic "Russia, Foreign Policy and… 122 VIEWS Read More
CPESR – News
November 17, 2023

Panel Discussion: North Macedonia’s EU Accession Progress: Perspectives, Challenges and Achievements

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic "North Macedonia's EU Accession… 119 VIEWS Read More
CPESR – News
November 4, 2023

Panel Discussion: What does the centuries-old experience of the Republic of Türkiye promise the Balkans?

The Center for Political, Economic, and Social Research presented a successful panel discussion today on the topic, "What does the… 107 VIEWS Read More
CPESR – News
March 21, 2023

Panel Discussion: Turkish Public Diplomacy in the Balkans

Center for Political, Economic and Social Research today held the second panel discussion on Turkish Public Diplomacy in the Balkans.… 118 VIEWS Read More