Monday | Apr 15 2024
December 26, 2023

Panel Discussion: Russia, Foreign Policy and Western Balkans – Case Study: North Macedonia

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “Russia, Foreign Policy and Western Balkans – Case Study: North Macedonia” with panelists Prof. Dr. Mersel BIlalli from the American University of Europe – FON, and Dr. Muhamed Jashari, moderated by Dr. Murat Aliu from the “Mother Teresa” University in Skopje.
The panel focused on the discussion of Russia’s foreign policy regarding the Western Balkans with an emphasis on North Macedonia.
***
Panel diskutim: Rusia, Politika e Jashtme dhe Ballkani Perëndimor – Rast Studimi: Maqedonia e Veriut
Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Rusia, Politika e Jashtme dhe Ballkani Perëndimor – Rast Studimi: Maqedonia e Veriut” me panelistë Prof. Dr. Mersel Bilalli nga Universiteti American i Evropës – FON dhe Dr. Muhamed Jashari, i cili panel u moderua nga Dr. Murat Aliu nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup.
Paneli u fokusua në diskutimin e politikës së jashtme të Rusisë në lidhje me Ballkanin Perëndimor me theks të veçantë në Maqedoninë e Veriut.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES