Monday | Jul 15 2024
November 17, 2023

Panel Discussion: North Macedonia’s EU Accession Progress: Perspectives, Challenges and Achievements

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “North Macedonia’s EU Accession Progress: Perspectives, Challenges and Achievements” with panelists Prof. Dr. Enver Abdullahi from the “Mother Teresa” University in Skopje, and Prof. Dr. Abdulla Azizi, from the South East European University, and moderated by Dr. Deniz Memedi.
During the panel were discussed the historical aspect of the European Union and the dynamics of the integration process of the Republic of North Macedonia in the European Union.
*
Panel diskutim: Progresi i anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian: perspektivat, sfidat dhe arritjet
Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Progresi i anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian: perspektivat, sfidat dhe arritjet” me panelistë Prof. Dr. Enver Abdullahi nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup dhe Prof. Dr. Abdulla Azizi nga Universiteti i Evropës Juglindire, i cili panel u moderua nga Dr. Deniz Memedi.
Gjatë panelit u diskutua rreth aspektit historik të Unionit Evropian dhe dinamikën e procesit të integrimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES