Monday | Jul 15 2024
November 1, 2023

Panel Discussion: Economic Effects of Migration

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a successful panel discussion today on the topic “Economic Effects of Migration” with distinguished speakers as Prof. Dr. Merita Zulfiu Alili from the Southeast European University, and Dr. Visar Ademi from “My Career”, moderated by Dr. Drita Memeti.
The panel delved into a comprehensive discussion of the implications and effects of migration across various sectors, exploring the driving factors behind people’s decision to migrate.
The Center for Political, Economic and Social Studies will continue with the realization of panels in the context of higher education, migration and foreign policy of North Macedonia and the Balkan countries in general.
***
Panel diskutim: Efektet Ekonomike të Migrimit
Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Efektet Ekonomike të Migrimit” me panelistë të shquar si Prof. Dr. Merita Zulfiu Alili nga Universiteti i Evropës Juglindore dhe Dr. Visar Ademi nga “Karriera ime”, moderuar nga Dr. Drita Memeti.
Paneli u fokusua në një diskutim gjithëpërfshirës të implikimeve dhe efekteve të migrimit nëpër sektorë të ndryshëm, duke eksploruar faktorët shtytës që qëndrojnë pas vendimit të njerëzve për të migruar.
Qendra për studime politike, ekonomike dhe sociale në vijimësi do të vazhdon me realizimin e paneleve në kontekst të arsimit të lartë, migrimit dhe politikës së jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të Ballkanit në përgjithësi.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES