Monday | Jul 15 2024
07 Oct 2021

Yine Vatan İçin – Abdülfettah Rauf

Takdim

Tarih yapıcıların, kahramanlar mı yoksa kurumlar mı olduğu kadim tartışma her daim gündemde olacaktır. Milletleri güçlü kılan ve tarih sahnesinden sildirmeyen en önemli özelliği öncü kahraman- larını ortaya çıkartabilmesidir. Geçmişin yeniden dönüşerek üretilmesinin en vazgeçilmez unsurları bu öncülerdir. Yaşadıkları çağın ötesinden toplumlarına bakabilen, değişim ve dönüşümleri en acı bir şekilde önceden hissedebilen ve anlamlandırabilen bu öncülerdir. Toplumuna, milletine, vatanına insani derinliğinin en yücelerinde dokunup nazar eden bu büyük ruhlar, insanlığın ortak değerleri olan iyiliğin, doğruluğun ve güzelliğin sembolleridir. Abdülfettah Rauf (Fettah Efendi), İslam medeniyetinin Balkanlarda ortaya çıkardığı öncü kahraman halkasının sadece bir halkası fakat bu topraklardaki en yüce değerlerin sürekliliğine vurgu yapan, XX yy. en önemli öncülerinden birisidir.

Abdülfettah Rauf ’un 1911-1963 yılları arasında arkadaşlarıyla Üsküp merkezli Rumeli topraklarında verdiği mücadele, XX yy. Balkan- larını ve İslam coğrafyasını resmetme anlamında son derece değer- lidir. Günümüz Balkan coğrafyasını geçmiş ile irtibatlandırılmasında Meddah Medresesi ve Abdülfettah Rauf önemli bir sürekliliği ifa ediyor. İlmi derinliği yanında şairliğiyle de bölgede büyük bir üne sahip olan Abdülfettah Rauf, yarım asırdır birçok nedenden dolayı yayınlanamayan şiir külliyatıyla da gündemde olmuştur. 2016

2016 yılında kurulan Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği’nin kuruluş amaçlarından bir tanesi de dağılmış ve kimlerde olduğu konusunda karmaşa olan bu şiirleri bulmak ve yayınlanmasını sağla- maktı. Uzun bir süreç sonucunda şiir defterleri, yayınlanması için uğraşan fakat ömrü vefa etmeyen rahmetli Muhammed Aruçi’nin ailesinden ve Yasir İslami’den temin edilmiştir. Sürece olabildiğince Abdülfettah Rauf ’un Türkiye’ye göç etmiş ailesi dahil edilmiş ve şiirlerinin yayınlanması konusunda kendilerinin rızası alınmıştır.

Binin üzerinde şiire sahip Abdülfettah Rauf külliyatı, peyderpey yayınlanacak şiir kitaplarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. “Yine Vatan İçin” adlı ilk şiir kitabı, kurulan heyet tarafından seçilmiş 42 şiirden oluşmaktadır. Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış şiirlerin transkripsiyon, tashih, lügat sürecinde başta Emre Aracı ve Hayrat Vakfı heyetine, Fettah Efendi Derneği mensupları Zehra Abdula, Hanife Etem, Elif Ruşiti, Hacer Süleyman, Enise Feyzula, Nagihan İsmaili ve Tuba İsmaili’ye gösterdikleri ilgi ve ortaya koydukları emekten dolayı teşekkür ederiz. Tashih sürecinde yer alarak şiirler- in olabildiğince hatasız bir şekilde yayınlanması için katkı veren Emrah Gökçe’ye ve Ertuğrul Karakuş’a da teşekkürlerimizi sunarız.

Bununla birlikte Abdülfettah Rauf’un “Yine Vatan İçin” adlı şiir kitabı öncelikle hakikati ve hakikatin peşinde olmayı hedefleyen İDEFE yayınlarının ilk eseri olarak yayınlanacaktır. İDEFE Yayınları bölgemizle ilgili araştırmaları, düşünce üretimini, bağımsız, nesnel, tarafsız bir yöntem süzgecinden geçen metinleri yayınlamayı her daim önceleyecek ve bunun mücadelesini verecektir.

Dr. Sevba Abdula

Yine Vatan İçin - Abdülfettah Rauf

Download Publication

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE BSF PUBLICATIONS 6 PUBLISHED PUBLICATIONS