Monday | Jul 15 2024
December 6, 2023

Panel Discussion: University challenges: quality and study programs

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “University challenges: quality and study programs” with panelists Prof. Dr. Azis Pollozhani from “Mother Teresa” University in Skopje, and Prof. Dr. Qufli Osmani from University of Tetova. The panel was moderated by Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela.
The panel focused on dealing with various aspects of the quality of the development of the educational process in the country’s universities, the challenges of the current system in higher education, and offering alternatives on how the quality of study programs can be increased and adapted to market demands.
***
Panel diskutim: Sfidat universitare: cilësia dhe programet studimore
Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Sfidat universitare: cilësia dhe programet studimore” me panelistë Prof. Dr. Azis Pollozhani nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup dhe Prof. Dr. Qufli Osmani nga Universiteti i Tetovës, i cili panel u moderua nga Doc. Dr. Bujamin Bela.
Paneli u fokusua në trajtimin e aspekteve të ndryshme të cilësisë së zhvillimit të procesit arsimor nëpër universitetet e vendit, sfidat e sistemit aktual në arsimin e lartë, dhe ofrimin e alternativave se si mund të rritet cilësia e programeve studimore dhe të përshtaten me kërkesat e tregut.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES