Monday | Jul 15 2024
ALL

Higher Education, University

BSF - Analysis
March 23, 2024

Perspektivat Universitare: Kuptimi mbi cilësinë arsimit i lartë në RMV – Doc. Dr. Bujamin Bela

Kapitali njerëzor përveç se është një variabël e rëndësishme për zhvillim ekonomik, ai paraqitet edhe si parakushti themelor për produktivitet… 341 VIEWS Read More
CPESR – News
February 22, 2024

Panel Discussion: Research and knowledge production: exact and social sciences

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “Research and knowledge production:… 52 VIEWS Read More
CPESR – News
December 6, 2023

Panel Discussion: University challenges: quality and study programs

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic "University challenges: quality and… 144 VIEWS Read More
CPESR – News
October 26, 2023

Panel Discussion: University Perspectives – Meaning and Crises

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a successful panel discussion today on the topic "University Perspectives: Meaning… 154 VIEWS Read More