Monday | Apr 15 2024
December 19, 2023

Panel Discussion: The trends in the internationalisation of migration

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “The Trends in the Internationalisation of Migration” with panelists Prof. Dr. Fati Iseni from the “Mother Teresa” University in Skopje, and Prof. Dr. Jeton Shasivari from the South East European University, moderated by Dr. Drita Memeti from the University of Tetova.
The panel focused on addressing the phenomenon of migration in social, political, legal, and economic terms within an international context. It also delved into comparative migration trends across different regions of the world.
*
Panel diskutim: Trendet e ndërkombëtarizimit të migrimit
Në kuadër të qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale u realizua panel diskutimi me temë “Trendet e ndërkombëtarizimit të migrimit” me panelistë Prof. Dr. Fati Iseni nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup dhe Prof. Dr. Jeton Shasivari nga Universiteti i Evropës Juglindore, i cili panel u moderua nga Dr. Drita Memeti nga Universiteti i Tetovës.
Paneli u fokusua në trajtimin e fenomenit të migrimit në aspekt social, politik, juridik dhe ekonomik në kontekst ndërkombëtar, si dhe trendet e migrimit në aspekt krahasimor në rajone të ndryshme të botës.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES