Monday | Jul 15 2024
March 8, 2024

The State, Society, and Politics Reading Group for the 2023/2024 academic year has concluded its sessions

Led by Dr. Sevba Abdula, the reading group engaged second-level students of Skopje Academy in an in-depth exploration of topics related to state, society, and politics. Over the course of five weeks, participants delved into Nur Vergin’s book ‘Political Sociology’ and engaged in discussions on following articles:

》The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism – Aydin Babuna

》Balkanlarda Müslüman Kimliği – Sevba Abdula

》Bosna’da Çağdaş Müslüman Kimliği: Sosyalist Kapalılık ve Yoksunluktan Global Sermayeye – Admir Mulaosmanovic

》Arnavutlar Arasında Yeni İslami Bakış ve Geleneksel İslam (1990-2015) – Ali Pajaziti

》Vatanını Kaybeden Bir Alim, Şair Ve Entelektüel: Abdülfettah Rauf – Sevba Abdula

》Müderris Ataullah Efendi Ve Meddah Medresesi – Enes Selam

***

Devlet, Toplum ve Siyaset Okuma Grubu sona Erdi 2023/2024

Üsküp Düşünce Okulu ikinci kademe öğrencileri ile gerçekleşen, Dr. Sevba Abdula hocanın yürüttüğü Devlet, Toplum ve Siyaset okuması sona erdi. 5 hafta süren okumada Nur Vergin’in Siyaset Sosyolojisi kitabı ve şu makaleler ele alındı:

》The Bosnian Muslims and Albanians: Islam and Nationalism – Aydin Babuna

》Balkanlarda Müslüman Kimliği – Sevba Abdula

》Bosna’da Çağdaş Müslüman Kimliği: Sosyalist Kapalılık ve Yoksunluktan Global Sermayeye – Admir Mulaosmanovic

》Arnavutlar Arasında Yeni İslami Bakış ve Geleneksel İslam (1990-2015) – Ali Pajaziti

》Vatanını Kaybeden Bir Alim, Şair Ve Entelektüel: Abdülfettah Rauf – Sevba Abdula

》Müderris Ataullah Efendi Ve Meddah Medresesi – Enes Selam

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES