Monday | Jun 24 2024
May 30, 2024

The director of the CPESR Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela was a guest on Alsat M television

The director of the Center for Political, Economic, and Social Research within the Foundation, Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela, was a guest of journalist Emrah Bilalli on the TV program “New Day” on Alsat M television.

During the conversation, Assist. Prof. Dr. Bujamin Bela discussed the projects and activities within the research centers of the Balkan Studies Foundation, particularly the ongoing projects such as the Skopje Academy, Panel Discussions, Balkan Studies Congress, Journal of Balkan Studies, International Summer School, and IDEFE Publications. Additionally, during the program, the role and value of non-formal education and raising awareness of intellectual, scientific, and academic activities in the Balkan region were discussed.

You can watch the full program at the following link:

https://youtu.be/ZPtmyDw3PkI?si=zBwI15zDqYvBXenQ  


Drejtori i qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale në kuadër të Fondacionit, Doc. Dr. Bujamin Bela, ishte i ftuar i gazetarit Emrah Bilalli në emisionin “Ditë e Re” në televizionin Alsat M.

Gjatë bashkëbisedimit Doc. Dr. Bujamin Bela trajtoi projektet dhe aktivitetet në kuadër të qendrave hulumtuese të Fondacionit për Studime Ballkanike, në veçanti për projektet që realizohen në vazhdimësi si Akademia Shkupi, Panel Diskutimet, Kongresi për Studime Ballkanike, Revista për Studime Ballkanike, Shkolla Verore Ndërkombëtare, dhe shtëpia botuese IDEFE. Në të njëjtën kohë, gjatë emisionit u diskutua edhe për rolin dhe vlerën e arsimit joformal dhe ngritjen e vetëdijes për veprimtarinë intelektuale, shkencore dhe akademike në rajonin e Ballkanit.

Emisionin e plotë mund ta ndiqni në linkun në vijim:

https://youtu.be/ZPtmyDw3PkI?si=zBwI15zDqYvBXenQ

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES