Monday | Jul 15 2024
June 27, 2024

The Bulgarian Turkish Press and the Problems of the Muslim Community Between the Two World Wars (1918-1944)

The scientific meeting “Bulgarian Turkish Press and the Problems of the Muslim Community Between the Two World Wars (1918-1944),” organized by the Bulgarian Association of Graduates of Higher Islamic Education and the Balkan Studies Foundation, took place in Shumen.

The event, held within the framework of the Balkan Periodicals project, was attended by our foundation president and project coordinator, Dr. Sevba Abdula, our project coordinator, Dr. Ahmet Köroğlu, and our project researcher, Vedat S. Ahmed.


İki Dünya Savaşı Arası (1918-1944) Bulgaristan Türk Basını ve Müslüman Topluluğun Sorunları

Bulgaristan Yüksek İslâmi Eğitim Mezunları Derneği ve Balkan Çalışmaları Vakfı’nın düzenlediği “İki Dünya Savaşı Arası (1918-1944) Bulgaristan Türk Basını ve Müslüman Topluluğun Sorunları” ilmi toplantısı Şumnu’da gerçekleşti.

Balkan Periodicals projesi çerçevesinde gerçekleşen etkinliğe vakıf başkanımız ve proje yürütücümüz Dr. Sevba Abdula, proje yürütücümüz Dr. Ahmet Köroğlu, proje araştırmacımız Vedat S. Ahmed katıldı.

I. Oturum:
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orlin Sabev

》Süreli Yayınların Düşünce Tarihindeki Yeri – Dr. Ahmet Köroğlu
》”Balkan Periodicals” Projesi ve Müslüman Düşüncesi – Dr. Sevba Abdula

II. Oturum:
Oturum Başkanı: Dr. Yelis Erolova

》Osman Nuri ve İntibah Gazetesi – Dr. Memiş Merdan
》Bulgaristan’daki “Kemalist” Gazeteler Işığında Türk Topluluğunun Dini ve Eğitim Meseleleri – Dr. Emine Bayraktarova
》Deliorman Gazetesi Sayfalarında Nüvvâb Okulunun Sofya’ya Nakli Meselesi – Oktay Aliev
》Mehmet Celil (1876-1939) Hayatı ve Doğru Yol Gazetesi Yazarlığı – Dr. Kemal Raşid

III. Oturum
Oturum Başkanı: Cemal Hatip

》İki Dünya Savaşı Arası Bulgaristan Türk Basının Gelişiminde Nüvvâb Okulunun Rolü – Vedat S. Ahmed
》Medeniyet Gazetesinde Kur’ân-ı Kerim Hakkında Kaleme alınan Hadis-i Şerifler – Dr. Selime Hasanova
》İslâm Düşüncesine Katkıları Bağlamında Bulgaristan Türk Basınında Medeniyet Gazetesi – Dr. Şabanali Ahmed
》Şumnu’da Türk Basını ve Sadâ-i İslâm Gazetesi – Mehmet Hasanİki Dünya Savaşı Arası (1918-1944) Bulgaristan Türk Basını ve Müslüman Topluluğun Sorunları

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES