Monday | Jun 24 2024
May 21, 2024

Symposium on Ottoman Ego Documents

“Ego-Documents in Ottoman Literature” will be hosted by our foundation in cooperation with Istanbul Medeniyet University’s Ego-Documents Research Unit and Faculty of Literature, the Harvard University Center for Middle Eastern Studies, and with the support of TIKA and YTB, from May 24-26, 2024, at Çifte Hamam in Skopje Old Bazaar.

The first meeting was held in 2020 and the second in 2022, hosted by Istanbul Medeniyet University, with wide participation from researchers, academics, and interested individuals at all levels. The third meeting in this series will examine the Ottoman ego-documents produced in the Balkan region. Bringing together leading scholars from all over the world in Skopje, the symposium will feature participants specializing in Ottoman history, Balkan geography, and ego-documents.

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu will deliver the opening lecture, and Prof. Dr. Cemal Kafadar will deliver the closing speech. A total of 45 academic papers will be presented in 14 sessions over two days.

You can download the program of the Symposium on “Ego-Documents in the Ottoman Literature” from the link below: http://balkanfoundation.com/wp-content/uploads/2024/05/OLBA-2024-Skopje.pdf

Note: What are ego-documents?

The terms “ego-documents,” “autobiographical narratives,” “first-person narratives,” and “self-narratives” refer to a collection of sources such as diaries, memoirs, autobiographies, and private letters. The greatest contribution of ego-document sources to the social sciences, especially history, is that they provide researchers with the opportunity to learn about the lives, experiences, feelings, and thoughts of individuals from their own pen. In other words, unlike official records produced by the state, such narratives shed light on the inner worlds of people who lived in the past.


Osmanlı Literatüründe Ben Anlatıları Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları vakfımızın evsahipliğinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ben-Anlatıları Araştırmaları Birimi ve Edebiyat Fakültesi, Harvard University Center for Middle Eastern Studies iş birliği ile TİKA ve YTB’nin destekleriyle 24-26 Mayıs 2024’te Üsküp Eski Çarşısı içerisindeki Çifte Hamam’da gerçekleştirilecektir.

Birincisini 2020 yılında, ikincisini 2022 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, her seviyeden araştırmacı, akademisyen ve ilgililerin geniş katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı serinin üçüncüsü Balkan coğrafyasında üretilmiş Osmanlı ben-anlatılarını yerinde mercek altına alınacaktır. Osmanlı tarihi, Balkan coğrafyası ve ben-anlatıları çalışma sahalarında uzman katılımcılarla toplantı, dünyanın her yerinden alanın öncü bilim insanlarını Üsküp’te bir araya getirmektedir.

Açılış Konferansını Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’nun Kapanış Konuşmasını Prof. Dr. Cemal Kafadar’ın gerçekleştireceği sempozyumda 2 gün boyunca 14 oturumda toplamda 45 akademik tebliğ sunulacaktır.

Osmanlı’da Ben Anlatıları Sempozyumunun programını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:  

http://balkanfoundation.com/wp-content/uploads/2024/05/OLBA-2024-Skopje.pdf

Not: Ben-Anlatıları Nedir?

Dilimizde “ben-anlatıları”, “özyaşamsal öyküler” ve “birinci ağızdan anlatılar” (İngilizcede, “ego-documents” ve “self-narratives”) kavramları ile karşılanan günlük, hatırat, otobiyografi, özel mektup türünden eserlerin oluşturduğu kaynak bütünüdür. Ben-anlatısı türünden kaynakların tarih başta olmak üzere sosyal bilimler dallarına en büyük katkısı, kişilerin kendi hayatları, tecrübeleri, her türlü duygu ve düşüncelerini kendi kalemlerinden öğrenmek imkanını araştırmacılara sağlamasıdır. Bir başka deyişle bu türden anlatılar, devlet eliyle üretilmiş resmi kayıtların aksine geçmişte yaşamış insanların iç dünyalarına ışık tutmaktadır.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES