Monday | Jul 15 2024
July 30, 2023

Skopje Academy summer 2023 seminars ended

Skopje Academy Summer 2023 seminars have ended. Within the scope of the Summer 2023 program, a total of 19 sessions were held between 24-28 July. The seminars were followed by over 100 undergraduate and graduate students from Macedonia, Azerbaijan, Kosovo, Greece, Albania and various countries of Türkiye. Skopje Academy Summer School 2023 exam was also held on Saturday, July 29, 2023 to determine the participants we will host in Skopje and Istanbul. We would like to thank the professors who took part in the seminars and the students who participated in the Summer 2023 program and wish them success in their lives.
ÜSKÜP DÜŞÜNCE OKULU YAZ 2023 SEMİNERLERİ SONA ERDİ
Üsküp Düşünce Okulu Yaz 2023 seminerleri sona erdi. Yaz 2023 programı kapsamında 24-28 Temmuz tarihleri arasında toplamda 19 oturum icra edildi. Seminerleri Makedonya, Azerbaycan, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Türkiyenin çeşitli ülkelerinden 100’ün üzerinde lisans ve lisansüstü öğrenciler takip etti.
Üsküp ve İstanbul’da misafir edeceğimiz katılımcıları belirlemek için 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü ÜDO Yaz Okulu 2023 sınavı da gerçekleştirildi.
Seminerlerde yer alan hocalara ve Yaz 2023 programına katılan öğrencilere teşekkür eder hayatlarında başarılar dileriz.
Seminars held in the Skopje Academy 2023 program:
Üsküp Düşünce Okulu Yaz 2023 programında gerçekleşen seminerler:
》Balkanlar Neyimiz Olur? – Dr. Necdet Subaşı
》Etnisite, Kilise ve Toprak: Sırplarda Ulusal Kimlik – Dr. Sevba Abdula
》Uluslararası Siyasetin Dönüşümü – Dr. İsmail Yaylacı
》Çağdaş Etik Siyasal Meseleleri Anlamak – Dr. Muhammed Ağcan
》Dünya Tarihinde İslam, Kurgu ve Gerçeklik – Doç.Dr. Abdülkadir Macit
》Islam and Feminsm: A contest over ideas, epistemology, and politics – Dr. Ravza Altuntaş Çakır
》Çağdaş Dönemde Müslüman Siyaset Düşüncesi – Dr. Ahmet Köroğlu
》Demokrasi ve İslamcılığın Çakışan Krizleri – Doç.Dr. Edip Asaf Bekaroğlu
》Balkan Tarihyazımı: Bosna-Hersek’te Osmanlı Tarihçiliği – Dr. Behçet Loklar
》Makedonya’yı Tahayyül Etmek – Dr. Abdullah Muhsin Yıldız
》Siyaset, Kimlik ve Azınlıklar: Post Komünist Dönemde Bulgaristan – Mustafa Işık
》Etno-Linguistic Rights of the Turkish Minority in Bulgaria, Greece and Macedonia – Dr. İdlir Lika
》Everyday Life in Late Ottoman – Dr. Hana Younis
》Balkanlar ve Türk Dış Politikası – Dilek Kütük
》Ortadoğu Ülkelerinin Balkan Politikası – Dr. Rijad Domazeti
》Düşünce Adamı olarak Aliya İzzetbegoviç – Doç.Dr. Faruk Karaaslan
》Verinin Dönüşümü – Dr. Zübeyir Nişancı
》Yapay Zeka ve Psikoloji – Arif Yasin Kavdır
》Dijital Beşeri Bilimler Alanında Uygulamalar – Hüseyin Sağlam

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES