Monday | Apr 15 2024
September 18, 2023

Skopje Academy Student Symposium 2023

The IV. Student Symposium of the Skopje Academy took place in Skopje between 15-17 September at the Balkan Studies Foundation. On September 15, the opening speeches were delivered by Metin Celil, Director of the Skopje Academy Research Center, Dr. Sevba Abdula, President of the Balkan Studies Foundation, and Assoc. Prof. Dr. Bujamin Bela, Director of the Center for Political, Economic and Social Research, and the closing seminar of the Skopje Academy on “Psychology, Existence and Spirituality” was held with Prof. Dr. Erol Göka. On September 16, 19 graduates made their presentations at the end of two years and three levels of education. This year there are graduates from North Macedonia, Türkiye and Albania. After the presentations, an evaluation session was held. On the last day of the program, a trip was made with the graduates to the cities of Tetova, Ohrid and Struga.

Üsküp Düşünce Okulu IV. Öğrenci Sempozyumu 15-17 Eylül tarihleri arasında Üsküp’te Balkan Çalışmaları Vakfı merkezinde gerçekleşti. 15 Eylül tarihinde açılış konuşmaları Üsküp Düşünce Okulu Araştırmaları Merkezi müdürü sayın Metin Celil, Balkan Çalışmaları Vakfı başkanı sayın Dr. Sevba Abdula ve Siyaset, Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Merkezi müdürü sayın Doç. Dr. Bujamin Bela tarafından gerçekleşti. Ardından Üsküp Düşünce Okulu’nun “Psikoloji, Varoluş ve Maneviyat” konulu kapanış semineri Prof. Dr. Erol Göka hocamız ile gerçekleşti. 16 Eylül tarihinde iki yıl, üç kademe eğitimin sonunda 19 mezunumuz sunumlarını gerçekleştirdi. Bu yıl Kuzey Makedonya, Türkiye ve Arnavutluk’tan mezunlar bulunmaktadır. Sunumların ardından değerlendirme oturumu gerçekleştirildi. Programın son gününde mezunlarla beraber Kalkandelen, Ohri ve Struga şehirlerine gezi gerçekleştirildi.

Simpoziumi i Katërt Studentor i Akademia Shkupi u realizua ndërmjet 15-17 shtator në hapësirat e Fondacionit për Studime Ballkanike. Në ceremoninë e hapjes së Simpoziumit, fjalime rasti realizuan drejtori i Akademia Shkupi, Metin Xhelil, kryetari i Fondacionit për Studime Ballkanike, Dr. Sevba Abdula, dhe drejtori i Qendrës për Studime Politike, Ekonomike dhe Sociale në kuadër të Fondacionit për Studime Ballkanike, Doc. Dr. Bujamin Bela. Më pas, programi vijoi me seminarin e Prof. Dr. Erol Göka me temë “Psikologjia, Ekzistenca dhe Shpirtërorja”. Me 16 shtator të diplomuarit kanë prezantuar punimet e tyre hulumtuese pas përfundimit me sukses të programit 2 vjeçar, i përbërë nga 3 nivele të Akademia Shkupi. Këtë vit në Akademia Shkupi kanë diplomuar 19 pjesëmarrës nga Maqedonia e Veriut, Kosova, Shqipëria dhe Turqia. Pas prezantimit të punimeve u realizua sesioni përmbyllës dhe vlerësues për platformën që ofron Akademia Shkupi. Në ditën e fundit, të diplomuarit kanë vizituar qytetin e Tetovës, Ohrit, dhe Strugës.

Gerekleşen oturumlar/Sesionet e realizuara:

I. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Sevba Abdula

》Türkiye’de Yayın Yapan İslamcı Dergilerde Bosna Savaşı (1992-1995): Yörünge Dergisi Örneği – Elif Gül Özdemir

》Terminolojik Bir Yaklaşım: Bosna Hersek’in İşgal Sürecinde İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Nitelemeler – Esra Yoğurtcu

》Said Halim Paşa ve Aliya İzzetbegoviç’in Aydın-Halk İlişkisinin Kopuşuna Dair Eleştirileri – Ömer Tekin

》Romanlar Üzerinden Balkanlar’ın Çok Katmanlı Dokusuna Dair Bir İnceleme – Betül Aksakal

II. Oturum

Oturum Başkanı: Dr. Sevba Abdula

》1850-1910 Yılları Arasında Ustrumca’da Eğitim ve Eğitim Kurumları – Erdovan Şabanovski

》Genç Müslümanların Kader Anlayışı ve Siyaset Uygulamaları: Aliya İzzetbegoviç Örneği – Büşra Demir

》İsa Bey Medresesi Faaliyetleri Kapsamında Siyasal İktidarın Eğitim Hakkının Tesisine Dair Tutumu – Esra Erdoğdu

》Çağdaş Dönem Mühtedilerin İslam’a Geçiş Motivasyonları ve Dini Tecrübeleri: İslam’ı Benimseme Nedenlerini Keşfetmek – Sümeyye Ayşenur Akmal

III. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener Bilalli

》Türkiye’nin Kamu Diplomasisi Kurumları: Yunus Emre Enstitüsü’nün Sırbistan ile Türkiye Arasındaki Kültürel İlişkilerin Gelişimine Etkisi – İrfan Gümüşlü

》Kuklacı ve Kukla Gösterisindeki Halk: Çeçenler – Elif Nur Duran

》İnsani Müdahale Hakkı Kavramının Kavramsal Gelişimi ve Devletin Egemenliği Kavramıyla ve İnsan Hakları Kavramıyla Arasındaki İlişki – Emine Akyasan

》2017 Sonrası Türkiye ve Sırbistan Siyasi İlişkileri – Abdurrahman Talha Baş

Sessioni i katërt

Moderator: Doc. Dr. Bujamin Bela

》Një Vështrim Analitik mbi Zhvillimin Ekonomik të RMV – Emine Fazli

》Ndikimi i Ekonimisë në Zhvillimin e Maqedonisë së Veriut – Emine Feridi

》Qeverisja Digjitale (E-government) në Shqipëri – Marinela Shuka Sessioni i pestë Moderator: Doc. Dr. Drita Memeti

》Trafikimi i Qenieve Njerëzore nga Evropa Lindore dhe Metodat e Skllavërimit Modern – Armand Braho

》Ndërgjegjësia për Depresionin e Pas lindjes dhe Ndikimi i Tij në Mirëqenien Familjare – Dajana Mati

》Simbolet Fetare dhe të Natyrës në Veprat Letrare të Milazim Krasniqit – Laureta Rexha

》Efektet e Mediave në Sjelljet Kulturore: Rast Studimi – Media në Kosovë, Shqipëri dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut – Amela Klimenta

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES