Wednesday | May 29 2024
April 27, 2024

Skopje Academy Spring 2024 First Week Seminars Ended

Skopje Academy Spring 2024 First Week Seminars Ended

Within the scope of Skopje Academy Spring 2024 seminars, 10 lectures were held in Turkish and Albanian in the first week. The seminars were followed by students from North Macedonia, Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina and various cities in Türkiye.


Përfunduan Seminaret e Javës së Parë në Akademia Shkupi Pranverë 2024

Në kuadër të Akademia Shkupi Pranverë 2024 janë realizuar 10 ligjërata, në gjuhën turke dhe shqipe. Seminaret i ndjekin pjesëmarrës nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, dhe Turqia.


Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 Birinci Hafta Seminerleri Sona Erdi

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 seminerleri kapsamında ilk hafta Türkçe ve Arnavutça olmak üzere 10 ders gerçekleşti. Seminerleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadag, Bosna Hersek ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden öğrenciler takip etti.

》Modern Bosna Tarihi – Dr. Sedad Beşliya

》Balkanlar ve Türk Dış Politikası – Dilek Kütük

》Balkanlarda Türk Edebiyatı: Dünü ve Bugünü – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

》Balkanlarda Osmanlı Düşüncesinin Tarihi – Doç. Dr. Harun Kuşlu

》Dünya Sistemi ve Kapitalizm – Dr. Ahmet Lökçe

》Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – Neslihan Süleyman

》Religjioni dhe Psikologjia – Prof.Dr. Musa Musai

》Shteti, Shoqëria dhe Politika – Doc.Dr. Drita Memeti

》Dija dhe feja në Shtetin Osman: Dijetarët Shqiptarë – Dr. Ferid Piku

》Media në epokën Post-Truth – Dr. Festim Rizanaj

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES