Wednesday | May 29 2024
09 Apr 2024

Perspektivat Universitare: Kuptimi mbi cilësinë e arsimit të lartë në RMV – Doc. Dr. Bujamin Bela

  • Si duhet të interpretohet gjendja e cilësisë në arsimit të lartë në RMV? (problemet dhe sfidat)
  • A është koha për ndryshime në strategjinë, objektivave dhe prioriteteve në arsimit të lartë në RMV (metodat, teknikat e mësimdhënies, format, të menduarit, dhe mënyrat e vlerësimit)?
  • Sa justifikohet besueshmëria dhe autonominë akademike në qasjen kritike të vlerësimit të punës së institucioneve të arsimit të lartë?
  • Si duhet të jetë qasja për Universitetin dhe zhvillimi institucional (Pushtetit, Autoritetit dhe Vendimmarrja)?
  • Cilat janë parakushte dhe rekomandimet për autonomi reale të universiteteve dhe rritjen e kualiteti në institucionet e Arsimit të Lartë?

Për tekstin e plotë kliko

Perspektivat Universitare: Kuptimi mbi cilësinë e arsimit të lartë në Rmv – Doc. Dr. Bujamin Bela

Download Publication

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE BSF PUBLICATIONS 6 PUBLISHED PUBLICATIONS