Wednesday | May 29 2024
07 May 2024

Bulgaristan Siyasetinde Rusofil Bir Aktör: Vizrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi – Dr. Mustafa Işık

• Bulgaristan’daki siyasal bölünmüşlük tartışmaları (Rusofil Avro-Atlantikçi) nasıl şekillenmektedir?

• Vizrajdane Partisinin son yıllardaki yükselişini nasıl açıklayabiliriz?

• Milliyetçi ve Rusofil yönelimleri kendinde toplayan Vızrajdane Partisi, Bulgar Sosyalist Partisinin ana muhalefet rolünü alabilir mi?

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Bulgaristan siyasetinde gerçekleşen dönüşümler, ülkeyi uzun vadede Avrupa-Atlantik eksenine kaydırmıştır. Komünist mirası ve hafızayı taşıyan Bulgar Sosyalist Partisi, bu süreçte genellikle devletçi ve mevcut düzeni koruyan bir yaklaşım sergilemiştir. Demokrat ve reformist grupların Avrupa Birliği (AB) ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyelik süreçlerindeki başarıları, Rusya yanlısı oluşumlara dar bir siyasi alan bırakmıştır. AB ve NATO üyelik süreçleri, Rusya yanlısı grupları daha milliyetçi ve ulusalcı bir çizgiye yönlendirmiştir. Bu bağlamda, Bulgar Sosyalist Partisi AB ve NATO ile ilgili daha ılımlı politikalar benimsemek zorunda kalmıştır. 2005 sonrası, milliyetçi ve ulusalcı partilerin yükselişe geçtiği bir dönem olarak kayda geçmiştir.


Yazının devamı için tıklayınız.

Bulgaristan Siyasetinde Rusofil Bir Aktör: Vizrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi - Dr. Mustafa Işık

Download Publication

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE BSF PUBLICATIONS 6 PUBLISHED PUBLICATIONS