Wednesday | May 29 2024
12 Jun 2020

Osmanlı Ortak Mirasımız – Trashëgimia e Përbashkët Osmane

VİDİNLİ HÜSEYİN TEVFİK PAŞA’NIN OSMANLI MATEMATİK TARİHİ’NDEKİ YERİNE DAİR BİR İNCELEME
*Zehra ABDULA
REFLEKSIONET PSIKOTERAPEUTIKE TË SHTËPISË SË SHËNDETIT TË XHAMISË SULEJMANIJE NË KUJDESIN E SHËNDETIT MENDOR TË SHOQËRISË
*Besar RUFATI
SHQYRTIME RRETH FERMANIT TË REFORMAVE NË SHTETIN OSMAN
*Semran MURTEZANI
II. MAHMUD DÖNEMİNDE RUMELİ’YE GÖNDERİLEN FERMANLAR: KOSOVA VE MANASTIR ÖRNEĞİ
*Hanife ETEM
PROCESI I ISLAMIZIMIT TË SHQIPTARËVE TË VILAJETIT TË KOSOVËS (SHEK. XV-XVII)
*Hasan SALIU
İSHAK PAŞA’NIN OĞUL/EVLATLIK OLDUĞUNA DAİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
*Hacer SÜLEYMAN
VARRET MYSLIMANE ME MBISHKRIM OSMAN NË RRETHIN E DERVENIT TË SHKUPIT
*Omer ARSLLANI
XV. VE XVI. YY OSMANLI’DA TILSIMLI GÖMLEKLERDE SANAT
*Nagihan İSMAİLİ
OBJEKTET E TRASHËGUARA NGA PERANDORIA OSMANE NË RAJONIN E KUMANOVËS DHE LIKOVËS
*Suhejra AZEMI

Osmanlı Ortak Mirasımız - Trashëgimia e Përbashkët Osmane

Download Publication

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE BSF PUBLICATIONS 6 PUBLISHED PUBLICATIONS