Wednesday | May 29 2024
April 26, 2024

Memorandum of Cooperation between the Balkan Studies Foundation and the Istanbul Medeniyet University

Balkan Studies Foundation and Istanbul Medeniyet University Signed a Memorandum of Cooperation
This MoC fosters a shared commitment to mutual cooperation and supports academic endeavors, establishing a dynamic partnership in the field of Balkan Studies.
Through this cooperation, both sides aim to participate in joint research projects and actively engage in the organization of summer schools, conferences, congresses, panels, and other scientific events, thereby strengthening the academic link between the two institutions.

Balkan Çalışmaları Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı.
Bu işbirliği anlaşması, karşılıklı işbirliğine ve akademik çabaların desteklenmesine yönelik ortak taahhüdü ve Balkan Çalışmaları alanında dinamik bir ortaklığı besliyor.
Bu işbirliğinin ile her iki taraf ortaklaşa araştırma projelerinde yer almayı ve yaz okulları, konferanslar, kongreler, paneller ve diğer bilimsel etkinliklerin organizasyonuna aktif olarak katılmayı ve böylece iki kurum arasındaki akademik bağlantıyı güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES