Wednesday | May 29 2024
April 27, 2024

Memorandum of Cooperation between the Balkan Studies Foundation and the ILEM: Scientific Studies Association

Balkan Studies Foundation and ILEM: Scientific Studies Association Signed a Memorandum of Cooperation
This MoC signifies a commitment to undertaking collaborative research projects, organizing summer schools, hosting conferences, congresses, panels, and other scientific events aimed at advancing knowledge and understanding within Balkan Studies.
Through this partnership, both organizations aim to strengthen academic ties, facilitate knowledge exchange, and promote scholarly activities that contribute to exploring and promoting Balkan cultural, historical, and social dynamics.

Balkan Çalışmaları Vakfı ile İLEM: İlmi Etüdler Derneği Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı.
Bu anlaşma, Balkan Çalışmaları alanında bilgi ve anlayışı geliştirmeyi amaçlayan ortak araştırma projeleri üstlenme, yaz okulları düzenleme, konferans, kongre, panel ve diğer bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapma taahhüdünü ifade etmektedir.
Bu işbirliği her iki kuruluşun akademik bağlarını güçlendirmeyi, bilgi alışverişini kolaylaştırmayı, Türkiye ve Balkanların kültürel, tarihi ve sosyal dinamiklerinin araştırılmasını, tanıtılmasını içeren bilimsel faaliyetleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES