Wednesday | May 29 2024
May 15, 2024

Panel Discussion: Reflections on the North Macedonia Election Results

Panel Discussion: Reflections on the North Macedonia Election Results 

The Center for Political, Economic, and Social Research hosted a panel discussion today on the topic “Reflections on the North Macedonia Election Results,” with panelists Dr. Sevba Abdula, Ismail Aliji, Assist. Prof. Dr. Murat Aliu, and Seyyid Emin.

During the panel, the participants delved into various aspects of the election process, offering insights into pre-election campaigns, examining political party election programs, and analyzing key factors influencing voter behavior. The discussion also covered post-election reflections on the outcomes and implications for the political landscape in North Macedonia.

Click here to access the full panel discussion.


Panel: Kuzey Makedonya Seçim Sonuçlarının Yansımaları 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Merkezi bugün “Kuzey Makedonya Seçim Sonuçlarının Yansımaları” konulu bir panele ev sahipliği yaptı. Panelde konuşmacı olarak Dr. Sevba Abdula, İsmail Aliji, Dr. Murat Aliu ve Seyyid Emin yer aldı.

Panelde katılımcılar seçim sürecinin çeşitli yönlerini ele alarak seçim öncesi kampanyalar hakkında, siyasi partilerin seçim programları hakkında ve seçmen davranışını etkileyen temel faktörler hakkında analizler sundular. Tartışmada ayrıca seçim sonrası Kuzey Makedonya’daki siyasi ortamın sonuçları ve etkileri üzerine düşünceler de ele alındı.

Panelin tamamı için tıklayınız.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES