Monday | Jul 15 2024
February 18, 2023

Inauguration Of The New Premises Of The Balkan Studies Foundation (Bsf)

Today, in a meeting with our alumni Balkan Studies Foundation inaugurated its premises. The Chairman Dr. Sevba Abdula, also the director of the center for political, economic, and social research Dr. Bujamin Bela, director of the Skopje Academy Metin Xhelil, emphasized that the Foundation is a continuation of the vision and values of the former Fettah Efendi Association and that the BSF will extend the field of action in more scientific and academic perspective for various aspects of Balkan region and Balkan Studies in general. Balkan Studies Foundation through originality, autonomy, critical thinking, competence, and inclusivity aims to contribute to the development of the social good and regional cooperation, to carry out scientific, educational, and publication activities, and to establish research and training centers that will contribute to the development of the scientific area in North Macedonia and other Balkan countries. Balkan Studies Foundation will focus its activity on five research centers such as:

 1. Center for political, economic and social research
 2. Abdulfettah Rauf Research Center
 3. Center for family and youth studies
 4. Skopje Academy
 5. IDEFE publications

PËRUROHEN HAPËSIRAT E FONDACIONIT PËR STUDIME BALLKANIKE

Sot, në takim me të diplomuarit u bë përurimi i hapësirave të Fondacionit për Studime Ballkanike. Kryetari i Fondacionit për Studime Ballkanike Dr. Sevba Abdula, kryetari i qendrës për studime politike, ekonomike dhe sociale Dr. Bujamin Bela dhe kryetari i Akademia Shkupi Metin Xhelil, theksuan se Fondacioni është vazhdimësi e vizionit dhe vlerave të shoqatës për Edukim dhe Mendim Fettah Efendi që ka për qëllim zgjerimin e fushëveprimit të saj në aspektin kërkimor-shkencor. Fondacioni për Studime Ballkanike përmes origjinalitetit, autonomisë, mendimit kritik, kompetencës dhe gjithëpërfshirjes synon të kontribuojë në zhvillimin e së mirës së përgjithshme dhe bashkëpunimit rajonal, të kryejë veprimtari shkencore, arsimore dhe botuese dhe të krijojë qendra kërkimore dhe trajnimi që do të kontribuojnë në zhvillimin e aspektit kërkimor-shkencor në Maqedoninë e Veriut dhe vendet e tjera të Ballkanit. Fondacioni për Studime Ballkanike aktivitetin e saj do ta fokusojë në katër qendra kërkimore dhe publikime si:

 1. Qendra kërkimore për studime politike, ekonomike dhe sociale
 2. Qendra kërkimore për studime familjare dhe të rinjve
 3. Qendra kërkimore Abdulfettah Rauf
 4. Akademia Shkupi
 5. Publikimet IDEFE

BALKAN ÇALIŞMALARI VAKFI (BSF) YENI MERKEZ YERLEŞKESINDE MEZUNLARIYLA BULUŞTU

Bugün mezunlarla bir araya gelinerek Balkan Çalışmaları Vakfımızın merkez binası hizmete açıldı. Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Sevba Abdula, Siyasal, Ekonomik ve Toplum Araştırmalar Merkezi Müdürümüz Dr. Bujamin Bela, Üsküp Düşünce Okulu Müdürümüz Metin Xhelil toplantıda hazır bulundular. Kendileri Balkan Çalışmaları Vakfı’nın Fettah Efendi Derneği vizyon ve değerleriyle örtüştüğünü ve bir devamı olduğunu vurguladılar ve vakfın Balkan bölgesini ve Balkan çalışmaları’nın çeşitli disiplinlerini içerecek şekilde daha kurumsal ve akademik bir bakış açısını esas aldıklarını ifade ettiler. Balkan Çalışmaları Vakfı başta Kuzey Makedonya ve diğer Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde; özgünlük, özerklik, eleştirel düşünce, yetkinlik ve kapsayıcılık değerleriyle toplumsal faydanın ve bölgesel işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmayı, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmayı ve insanı kalkınmaya katkı sağlayacak merkezler kurmayı amaçlamaktadır.   Balkan Çalışmaları Vakfı, faaliyetlerini 4 araştırma merkezi ve yayınevi ile gerçekleştirecektir.

 1.  Siyaset, Ekonomik ve Toplum Araştırmaları Merkezi
 2. Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi
 3. Aile ve Gençlik Araştırmaları Merkezi
 4. Üsküp Düşünce Okulu Merkezi
 5. IDEFE Yayınları

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES