Monday | Jul 15 2024
October 22, 2020

Civilisations and Balkans – Balkan Youth School 2020

BALKAN GENÇLİK OKULU 2020 MEDENİYETLER VE BALKANLAR

Medeniyetler ve Balkanlar projesi Makedonya’da etnik merkezli toplum, düşünce, siyaset, kültür paradigmasını zayıflatmak, yerelin ve bölgenin biçimlendirdiği dünya görüşüne genişlik ve derinlik katmak, medeniyet tarihi üzerinden insanlık tarihinin serüvenine dair perspektif  verebilmek, medeniyete dair temel bir perspektif geliştirerek Balkanların tarihsel gelişimini anlamlandırabilmek, şehir ve medeniyete dair temel kavramlar, kurumlar, dinamikler perspektiflerl katılımcılara vermek, şehir ve medeniyet ilişkisini irdeleyerek geçmiş ve günümüze dair bir bakış oluşturmak, kamuoyuna medeniyet düşüncesi üzerinden gelecek perspektifi üretmenin değerini ortaya koymak, İslam medeniyetini ve şehirlerine dair bilgilendirmek, İslam medeniyetine dair bir eseri çevirerek bölgenin düşünsel hayatına katkı sunmak gibi amaçları bulunmaktadır. 

Proje Kapsamında Gerçekleşen Seminerler:

  1. Hicaz Sonrasında İslam veya Okur-Yazarlara Karşılaşma Sürecinde Ümmi Gelenek: İlk Nazari Temayüller ve Ayrışmalar – Prof. Dr. Ekrem Demirli 
  2.  Avrupa Medeniyeti – Doç.Dr.Fatih Durgun
  3.  Medeniyetler ve Dünya Tarihi – Prof.Dr.Tahsin Görgün 
  4.  Endülüs – Doç.Dr.Ersin Adıgüzel
  5.  Bağdat – Ebubekir Ceylan 
  6. Geçmişten Günümüze İran: Tarih, Kültür ve Medeniyet – Dr. Turgay Şafak
  7.  Düşünceyi Düşünmek:Tarih ve Şimdi Arasında Bir Soruşturma – Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer

Okumalar: 

Mukkadime Okumaları

Dil Kurslar: 

Osmanlıca Kursları  

Öğrenci Bildirileri

8 ay boyunca seminer, kitap okumaları, belgesel, dil kursu gibi faaliyetlerin sonucunda katılımcılar bildiri sundu.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES