Monday | Jul 15 2024
12 Nov 2021

Besar Rufati – Akademia Shkupi 2021

Vlerësimi dhe komenti i Besar Rufati, e diplomuar në Akademia Shkupi 2021

Youtube

Besar Rufati - Akademia Shkupi 2021

DURATION 1:30

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES