Monday | Jul 15 2024
July 9, 2024

Applications for the Youth Summer School 2024 are now open

Applications for the Youth Summer School 2024 are now open

The aim of the Young Academy is to enhance the balance between knowledge and action, fostering the development of virtuous and responsible individuals among young people aged 15-18 in North Macedonia. This is achieved through educational guides and new content within a structured plan and program.

Additionally, our Young Academy aims to provide opportunities and activities that enable young people to discover their interests and abilities independently. It facilitates interactions among peers and with other student groups, fostering collective action and promoting unity, solidarity, and brotherhood among them.

The Young Academy Summer School 2024 Program includes activities such as reading, seminars, travel, debates, and social activities.   The program is tailored for high school students.


Genç Akademi Yaz Okulu 2024 Başvuruları Başladı

Genç Akademinin amacı plan ve program çerçevesinde rehberler ve yeni içerikler üzerinden Kuzey Makedonya’da 15-18 yaş aralığında gençlerin eğitim ve gündelik hayatlarına katkı sunarak bilgi-eylem dengesini güçlendirmek, erdemli, sorumululuk sahibi birey olmalarına yardımcı olmaktır.

Aynı zamanda Genç Akademimiz örneklikler, gençlerin ilgi ve kabiliyetlerini kendileri tarafından keşfedilmesine yardımcı olacak imkân ve etkinlikler sunmak, gençlerin önce kendi aralarında, sonra da diğer grup öğrencileriyle bir araya gelmelerini, birlikte hareket edebilmelerini sağlayıp aralarında birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarını tesis etmek gibi diğer amaçları da barındırmaktadır.

Genç Akademi Yaz Okulu 2024 Programı içeriğinde Okuma, Seminerler, Gezi, Münazara ve Sosyal Aktivite gibi etkinlikler bulunmaktadır.   Program liseli öğrencilere yöneliktir.


Filluan Aplikimet për Akademia Shkupi Shkolla Verore 2024

Qëllimi i Akademisë Rinore është të forcojë ekuilibrin e dijes dhe veprimit, të ndihmojë të rinjtë e moshës 15-18 vjeç në Maqedoninë e Veriut në edukimin dhe jetën e tyre të përditshme përmes udhëzuesve dhe përmbajtjeve të reja brenda kornizës së planit dhe programit, dhe të ndihmojë ata të bëhen individë të virtytshëm dhe me përgjegjësi.

Në të njëjtën kohë, Akademia Rinore synon gjithashtu të ofrojë shembuj, mundësi dhe aktivitete që do t’i ndihmojnë të rinjtë të zbulojnë interesat dhe aftësitë e tyre, të mundësojë që të rinjtë të bashkohen fillimisht mes tyre dhe më pas me nxënësit e tjerë të grupit, të lëvizin së bashku dhe të krijojnë lidhje të unitetit, bashkëpunimit dhe socializimit mes tyre.

Programi i Akademisë Rinore 2024 përmban aktivitete të tilla si Lexime, Seminare, Shëtitje, Debat dhe Aktivitete Sociale.   Programi është i destinuar për nxënësit e shkollave të mesme.


Başvuru formu: https://forms.gle/tfTSSgJAxjouseQj7

Linku i aplikimit: https://forms.gle/viGYTA7uH95qBqd6A

12 – 24 Ağustos/Gusht 2024

Son başvuru tarihi/Afati fundit për aplikim: 08 Ağustos/Gusht 2024

Mülakatlar/Intervistat: 09-10 Ağustos/Gusht 2024


ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES