Monday | Jul 15 2024
July 11, 2023

60. Ölüm Yıl Dönümünde Uluslararsı Fettah Efendi Sempozyumu

The “60th Death Anniversary International Fettah Efendi Symposium” took place on June 9–10, in organized by the Balkan Studies Foundation, the Fettah Efendi Research Center, the Writers Union of Turkey, MATUSITEB, Ankara Social Sciences University, and the Hayrat Balkan Foundation. The inaugural day featured the symposium opening and opening panel. Dr. Sevba Abdula, President of the Balkan Studies Foundation; Mahmut Bıyıklı, President of the Writers’ Union of Turkey Istanbul Branch; Burhan İshak from the Fettah Efendi family member; and Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Rector of Istanbul Medeniyet University, delivered the opening speeches. Following the opening speeches, the inaugural panel, titled “Homeland Poet of the Balkans: Fettah Efendi,” was realized, moderated by Dr. Sevba Abdula, and Honorary President of the Writers’ Union of Turkey Mehmet Doğan, faculty member of Bursa Uludağ University Prof. Dr. Bilal Kemikli, and Balkan researcher Yıldırım Ağanoğlu participated as speakers. Subsequently, gift presentations were made.
60. Ölüm Yıl Dönümünde Uluslararası Fettah Efendi Sempozyumu Balkan Çalışmaları Vakfı, Fettah Efendi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Yazarlar Birliği, MATÜSİTEB, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hayrat Balkan Vakfı işbirliğinde 09-10 Haziran tarihlerinde gerçekleşti.
Sempozyumun ilk gününde açılış ve açılış paneli gerçekleşti. Açılış konuşmalarında Balkan Çalışmaları Vakfı Başkanı sayın Dr. Sevba Abdula, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı sayın Mahmut Bıyıklı, Fettah Efendi ailesinden sayın Burhan İshak ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Gülfettin Çelik söz aldı. Açılış konuşmalarının ardından Balkanların Vatan Şairi: Fettah Efendi isimli açılış paneli gerçekleşti. Açılış panelinde Dr. Sevba Abdula möderatörlüğünde Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Mehmet Doğan, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Balkan araştırmacısı Yıldırım Ağanoğlu konuşmacı olarak katıldı. Ardından hediye takdimi yapıldı.
“Simpoziumi Ndërkombëtar i 60-vjetorit të ndërrimit jetë të Fettah Efendi” u zhvillua në datat 9–10 qershor 2023, organizuar nga Fondacioni për Studime Ballkanike, Qendra Kërkimore Fettah Efendi, Unioni i Shkrimtarëve të Turqisë, MATUSITEB, Universiteti i Shkencave Sociale të Ankarasë dhe Fondacioni Hayrat në Ballkan. Në ditën e hapjes u realizua hapja e simpoziumit dhe panelit, me ç’rast mbajtën fjalimet e hapjes Kryetari i Fondacionit për Studime Ballkanike Dr. Sevba Abdula; Kryetar i degës së Stambollit pranë Lidhjes së Shkrimtarëve të Turqisë Mahmut Bëjëkllë; Burhan İs’hak nga familja e Fettah Efendiut; dhe Rektor i Universitetit Medenijet në Stamboll Prof. Dr. Gylfettin Çelik. Pas fjalimeve të hapjes, u zhvillua paneli i hapjes, i titulluar “Poeti atdhetar i Ballkanit: Fettah Efendi”. Në panelin e moderuar nga Dr. Sevba Abdula, si folës morën pjesë kryetari i nderit i Lidhjes së Shkrimtarëve të Turqisë Mehmet Doğan, anëtari i fakultetit të Universitetit Uludag në Bursa Prof. Dr. Bilal Kemikli dhe hulumtuesi ballkanik Jëlldërëm Aganoglu. Në fund u bë shkëmbimi i dhuratave.
Sempozyumda gerçekleşen oturumlar:
》Meddah Medresesi Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeki Gürel
•Yeni Bir Siyasal ve Toplumsal İktidar Karşısında Müslümanlar: Meddah Medresesi ve Fettah Efendi – Dr. Sevba Abdula
•Bir Balkan Neoklasik Türk Şairinin Eserleri Hakkında – Prof. Dr. Nimetullah Hafız/Prof. Dr. Tacida Hafız
•Abdülfettah Rauf Efendi ile İlgili Mahkeme Dosyası Üzeri – Doç. Dr. Zeki Gürel
》Vardar Oturumu
Oturum Başkanı: Vedat S. Ahmed
•Abdülfettah Rauf’un Eserinde Vatan – Dr. Taner Güçlütürk
•Fettah Efendi’nin Bulgaristanlı Bir Kalemdaşı İçin Yazdığı Mersiyeler ve Hatırlattıkları – Vedat S. Ahmed
•Fettah Efendi’nin Dava Arkadaşı Kosova-Gilanlı Haki Efendi Sermacay – Dr. Selim Selimi
》Üsküp Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
•Üsküplü Şair Abdülfettah Rauf’un “Söztöre”si Üzerine – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
•Abdülfettâh Râûf’un Şiirlerinde Töresözler – Doç. Dr. Erhan Çapraz
•Üsküp’ün Töreli Şâiri Abdülfettâh Raûf’un Hâtif Mahlasıyla Söylediği Şiirler – Doç. Dr. Abdülkadir Dağlar
》İstanbul Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Güneş
•Rumeli’nin Tabii Güzelliklerinin Abdülfettah Rauf’un Şiirlerinde Akisleri – Prof. Dr. Mehmet Güneş
•Abdülfettah Rauf’un Şiirlerinde Kuş Metaforu – Doç. Dr. Raşit Koç/Doç. Dr. Mustafa Said Kıymaz
•Fettâh Efendi’nin Şiirlerinde Klasik Edebiyat Unsurları – Dr. Emrah Gökçe
•Üsküplü Şair Abdülfettah Rauf’un Şiirlerinde İstanbul – Mümin Ali
》Hatif Oturumu
Oturum Başkanı: Emra Aracı
•Fettah Efendi Şiirlerinde İmaj – Gülden Mazreku/Hanife Muchi
•Fettah Efendi Şiirlerinde Yeni bir İmge – Elif Ruşiti
•Feryâdına İkinci Bir Tûfân Şeklini Verip Çağlayan” İslâm Âlimi: Fettah Efendi’nin Şiirlerinde Kur’ânî ve Îmanî Değerlere Atıflar – Emre Aracı
Sempozyumda yer alan hocalarımıza teşekkür ederiz.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES