Monday | Jul 15 2024
10 Jun 2024

Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 2024 në Maqedoninë e Veriut: Analizë dhe perspektiva për të ardhmen – Abil Baush

  • Si partitë kryesore politike kanë performuar dhe çfarë mund të nënkuptojnë këto rezultate për balancën e pushtetit në parlament?
  • Cilat janë politikat ekonomike të propozuara nga partitë kryesore dhe kandidatët presidencialë, duke përfshirë strategjitë e tyre për rritjen ekonomike, punësimin, investimet dhe stabilitetin fiskal?
  • Çfarë perspektiva ofrohen për të ardhmen e ekonomisë së Maqedonisë së Veriut?
  • Çfarë përbën rolin e stabilitetit politik dhe rëndësinë e një procesi zgjedhor të qetë dhe të drejtë për të tërhequr investime dhe për të rritur besimin e tregjeve ndërkombëtare?

Për tekstin e plotë kliko


Zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të vitit 2024 në Maqedoninë e Veriut: Analizë dhe perspektiva për të ardhmen – Abil Baush

Download Publication

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE BSF PUBLICATIONS 6 PUBLISHED PUBLICATIONS