Monday | Jun 24 2024
May 29, 2024

The second module of the Balkan Periodicals Academy has concluded successfully

Balkan Periodicals Academy

Islam, State and Society in the Balkans, 1918-1945
The second module of the Balkan Periodicals Academy, titled “Islamic Periodicals in land of minority Turks: Bulgaria and Greece” has concluded successfully. This module featured two seminars: “Islamic Thought in Bulgaria: Periodicals, 1918-1945” led by Vedat S. Ahmed, and “Islamic Thought in Greece: Periodicals, 1918-1945” conducted by Assoc. Prof. Dr. Hamdi Çilingir.
The first module was followed by participants from North Macedonia, Türkiye and Iran.

Balkan Süreli Yayınlar Akademisi
Balkanlarda İslam, Devlet ve Toplum, 1918-1945
Balkan Süreli Yayınlar Akademisi kapsamında “Azınlık Türklerin Topraklarındaki İslam Süreli Yayınları: Bulgaristan ve Yunanistan” başlıklı ikinci modül sona erdi. İkinci modülde Vedat S. Ahmed hocanın yürüttüğü “Bulgaristan’da İslam Düşüncesi: Süreli Yayınlar, 1918-1945” semineri ve Doç. Dr. Hamdi Çilingir hocanın yürüttüğü “Yunanistan’da İslam Düşüncesi: Süreli Yayınlar, 1918-1945” semineri gerçekleşti.
İkinci modülü Kuzey Makedonya, Türkiye ve İran’dan katılımcılar takip etti.

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES