Monday | Apr 15 2024
September 7, 2022

Skopje Academy Student Symposium 2022

At the opening of the Skopje Academy Graduation Ceremony, Prof. Dr. Musa Musai, Faculty Member of the University of Tetovo, Dr. Bujamin Bela, Vice Rector of “Mother Teresa” University in Skopje, Dr. Sevba Abdula, President of Fettah Efendi Association, Mehmet Baran, Representative of the Republic of Turkey Maarif Foundation in North Macedonia, Serhat Kula, Director of Yunus Emre Institute Skopje and Dr. Drita Memeti made speeches.

***

Üsküp Düşünce Okulu Mezuniyet Töreninin açılışında, Kalkandelen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Musai, Nëna Tereza Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Bujamin Bela, Fettah Efendi Derneği Başkanı Dr. Sevba Abdula, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Temsilcisi Mehmet Baran, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Serhat Kula ve Dr. Drita Memeti birer konuşma yaptı.

***

Profesorët universitar Prof. Dr. Musa Musai dhe Dr. Drita Memeti, prorektor i Universitetit Nënë Tereza Doc. Dr. Bujamin Bela, kryetari i Shoqatës Fettah Efendi Dr. Sevba Abdula, përfaqësuesi i Fondacionit turk Maarif në Maqedoninë e Veriut Mehmet Baran, si dhe drejtori i Institutit Junus Emre ne Shkup Serhat Kula mbajtën fjalim në hapjen e ceremonisë së diplomimit të Akademia Shkupi.

Gerçekleşen oturumlar / Sesionet e realizuara: 

Sesioni I/Birinci Oturum

Kryetar i sesionit/Oturum Başkanı: Doc. Dr. Bujamin Bela

Mes Historisë dhe Jetës: Një Studim mbi Shqiptarët e Bajrampashës në Stamboll – Ridvan Azizi 

Ithtarët e Lirisë: Martin Luter Kingu dhe Malcom X – Merjem Kadriu 

Identiteti kulturor dhe Tradita Myslimane – Saranda Muharremi 

Shënime mbi Jetën e Jakup Asipit – Xhejlane Ali Jonuzi 

Session i II-të/İkinci Oturum

Kryetar i Sesionit / Oturum Başkanı: Dr. Murat Aliu

Psikologjia Pozitive dhe Elementet Psikologjike të Besimit – Refije Rexhepi 

Raporti mes Zvarritjes së Punëve Akademike dhe Vetëvlerësimit tek studentët e UT-së dhe UNT-së – Haxhere Aliu 

Barrierat dhe Perspektivat e Aktivizmit Rinor: Rast Studimi Aktivizmi në Qytetin e Kumanovës – Suhejre Azemi 

Aspekt komparativ ndërmjet RMV dhe Britanisë së Madhe për mbështjetjen ndaj grave të diagnostifikuara me kancerin e gjirit – Besa Sejdiu 

Sesioni III / Üçüncü OturumKryetar i Sesionit / Oturum Başkanı: Dr. Sevba Abdula 

Islamofobia dhe Marrëdhëniet Midis Perëndimit dhe Islamit në Kontekstin Bashkëkohor – Halime Ibrahimi Shasivari

Islami dhe Perëndimi: Perceptimi i njëri-tjetrit, dhe një krahasim i marrëdhënieve mes tyre – Nermine Selmani  

Hasan el Benna Bağlamında Mısır İhvan-ı Müslimini’nin Zihni Arka Planı; Fikri Boyutun Teşekkülü Çerçevesinde Tahlili – Muhammed Yasir Yıldırım  

Tamlık Teoreminde Mümkün Dünyalara: Kripke Semantiğine Bir Bakış – Büşra Turgut 

Krimi i Organizuar: Elementet dhe Përmirësimi i Situates Aktuale në Kosovë – Ardrit Humolli

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES