Wednesday | May 29 2024
May 4, 2024

Skopje Academy Spring 2024 Second Week Seminars Ended

Skopje Academy Spring 2024 Second Week Seminars Ended

Within the scope of Skopje Academy Spring 2024 seminars, 9 lectures were held in Turkish and Albanian in the second week.


Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 İkinci Hafta Seminerleri Sona Erdi

Üsküp Düşünce Okulu Bahar 2024 seminerleri kapsamında ikinci hafta Türkçe ve Arnavutça olmak üzere 9 ders gerçekleşti.


Përfunduan Seminaret e Javës së dytë në Akademia Shkupi Pranverë 2024

Në kuadër të Akademia Shkupi Pranverë 2024 janë realizuar 9 ligjërata, në gjuhën turke dhe shqipe.

》Modern Bosna Tarihi – Dr. Sedad Beşliya
》Balkanlarda Türk Edebiyatı: Dünü ve Bugünü – Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş
》Balkanlarda Osmanlı Düşüncesinin Tarihi – Doç. Dr. Harun Kuşlu
》Balkanlarda Osmanlı Mimarisi – Neslihan Süleyman
》Menaxhmenti dhe Ekonomia – Doc. Dr. Bujamin Bela
》Religjioni dhe Psikologjia – Prof.Dr. Musa Musai
》Shteti, Shoqëria dhe Politika – Doc.Dr. Drita Memeti
》Dija dhe feja në Shtetin Osman: Dijetarët Shqiptarë – Dr. Ferid Piku
》Media ne epoken post-truth – Dr. Festim Rizanaj

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES