Wednesday | May 29 2024
April 9, 2024

Ramadan Talks 2024 “Varieties of Islamic Culture in the Balkans” has ended

Ramadan Talks 2024

The program “Varieties of Islamic Culture in the Balkans” has ended.
The realized programs are as follows:

Balkanlarda İslam Kültürü ve Çeşitliliği” temalı program sona erdi.

Mbaroi programi “Varietetet kulturore të Islamit në Ballkan”

The realized programs are as follows:
Gerçekleşen seminerler:
Seminaret e realizuara:

1. Varietetet Kulturore të Islamit në Shqipëri – Prof.Dr. Ramiz Zekaj
“Varieties of Islamic Culture in Albania” – Prof.Dr. Ramiz Zekaj

https://www.facebook.com/share/v/wvXshbf3PgdrH6jc/?mibextid=oFDknk

2. Bulgaristan’da İslam Kültürü ve Çeşitliliği – Vedat S.Ahmed
“Varieties of Islamic Culture in Bulgaria” – Vedat S.Ahmed

https://www.facebook.com/share/v/K3AuS3oCXaPiRHfn/?mibextid=oFDknk

3. Varietetet Kulturore të Islamit në Perëndim – Dr. Besnik Sinani
“Varieties of Islamic Culture in Western” – Dr. Besnik Sinani

https://www.facebook.com/share/v/NrLQZKdr8cY8BKVr/?mibextid=oFDknk

4. Bosna’da İslam Kültürü ve Çeşitliliği – Samer Omerdic
“Varieties of Islamic Culture in Bosnia” – Doc.Dr. Samer Omerdic

https://www.facebook.com/share/v/KTkDVhibctJJ4rTW/?mibextid=oFDknk

5. Batı Trakyada İslam Kültürü ve Çeşitliliği – Hamdi Çilingir
“Varieties of Islamic Culture in West Thrace” – Hamdi Cilingir

https://www.facebook.com/share/v/fA2uTmgMKucwELBF/?mibextid=oFDknk

6. Kuzey Makedonya’da İslam Kültürü ve Çeşitliliği – Abdülkerim Ebibi
“Varietetes of Islamic Culture in North Macedonia” – Abdulkerim Ebibi

https://www.facebook.com/share/v/P4VouSwn8ZtTV8FG/?mibextid=oFDknk

ABOUT THE AUTHORS

Publication Type

MORE ABOUT THESE TOPICS

MORE EXPERT OPINION 3 MORE ARTICLE EXPERT COMMENTARIES